Nyttige lenker

Nedenfor har vi samlet noen nyttige lenker til nettbaserte tjenester:


Biblioteksøk er en felles søketjeneste fra Nasjonalbiblioteket som skal gi én inngang til norske bibliotekkataloger og mulighet til å låne litteratur fra alle norske bibliotek. Biblioteksøk skal bidra til å utjevne forskjeller mellom norske bibliotek, og gi alle innbyggerne i landet den samme tilgangen til litteratur, uavhengig av størrelsen på biblioteket i kommunen de bor i. I Biblioteksøk kan du finne både bøker, lydbøker og filmer.

Biblioteksøk


Bokhylla.no er Nasjonalbibliotekets digitaliserte samling av bøker, aviser, bilder, tidsskrift, kart, musikk og noter. Materiale som ikke er vernet av opphavsretten, er tilgjengelig for alle på internett. Der Nasjonalbiblioteket har inngått en avtale med opphavsrettshaverne, får brukere med norske IP-adresser tilgang til materiale som er vernet av opphavsretten. Digitaliseringsarbeidet er ikke ferdig. Det vil derfor være mye du ikke finner her enda.

Bokhylla.no


Gjennom appen BookBites kan du låne bibliotekets e-bøker og e-lydbøker. BookBites kan brukes av alle målgrupper og har en rekke funksjoner som støtter opp under gode leseopplevelser. Appen har integrerte hjelpemidler for ulike lesevansker, for eksempel dysleksi, og et brukervennlig, universelt utformet design. Her finner du detaljert informasjon om hvordan du installerer og bruker appen.

BookBites


Alle med nasjonalt lånekort kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømme-tjenesten Filmbib. Filmbib har en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske historier. Her er også historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer. Alle filmene du finner her, er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Filmene i Filmbib er kun rettighetsklarert for privat bruk og for bruk i klasseromsundervisning.

Filmbib


På Helsebiblioteket.no finner du mye helserelatert informasjon. Du kan blant annet finne legevakthåndbok, fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser og tidsskrifter. Mange av kunnskapsressurser på Helse-biblioteket.no er gratis og fritt tilgjengelige. Dette betyr at alle som befinner seg i Norge får tilgang uten innlogging. Helsebiblioteket.no driftes av Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.

Helsebiblioteket


Lovdata tilbyr mye informasjon gratis på Internett. Her kan du blant annet finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter – både sentrale og lokale, en samling av oversatte lover og forskrifter, ferske Høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser og Norsk Lovtidend avd. I og II fra 2001. I tillegg ligger et utvalg med sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen gratis tilgjengelig.

Lovdata


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. De har bøker både for barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskoler og fagskoler. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek – nlb.no


Verdensbiblioteket er en digital tjeneste. Her finner du e-bøker og lydbøker på andre språk enn norsk. Opprett en konto med e-postadressen din og logg inn for å lese og lytte. Du kan lese og lytte så mye du vil. Målet med Verdensbiblioteket er å fremme lesing og kunnskap slik at alle kan delta i samfunnet på egne vilkår. Alle mennesker har rett til at deres språk og kulturelle identitet blir anerkjent og verdsatt. Tjenesten er gratis.

Verdensbiblioteket