Retur av lånt materiell

Du kan levere vårt materiell som er lånt hos oss ved andre bibliotek i Sør-Norge (til og med Trøndelag). Dersom det biblioteket du leverer inn hos, bruker samme biblioteksystem som oss (Bibliofil), får vi beskjed med en gang om at du har levert inn materialet og det vil ikke lenger være registrert som utlånt på deg.

Dersom du leverer inn vårt materiale på et bibliotek som bruker et annet biblioteksystem enn oss, for eksempel Mikromarc, Quria, Koha eller Oria, ber vi deg være klar over at lånet fortsatt vil være registrert på deg, og du risikerer å få purregebyr i løpet av den tiden det tar før materialet er tilbake hos oss og vi har mottatt det i vårt system. Forny gjerne lånet ditt hvis det er mulig, slik at du slipper gebyr.

Materiale som du selv har lånt ved et annet bibliotek, kan du levere hos oss. Vi vil da returnere materialet til eierbiblioteket, men tar ikke ansvar dersom det kommer på avveie eller blir ødelagt. Vi har ikke mulighet til å gi deg kvittering for at materialet er levert inn dersom eierbibliotek bruker et annet biblioteksystem enn oss. Ta gjerne kontakt med det biblioteket som eier materialet og gi dem beskjed om at det er innlevert hos oss.